Informace pro těhotné


Pokud jste nedostala měsíčky v očekávaném termínu, zakupte a proveďte si těhotenský test Bude–li výsledek testu pozitivní, objednejte se na vyšetření do naší ordinace.Seznam plánovaných vyšetření ve fyziologickém těhotenství v souladu s doporučeným postupem České gynekologicko porodnické společnosti:

Těhotenská poradna (pravidelná vyšetření, která Vás čekají v průběhu těhotenství při každé návštěvě v naší ambulanci): vyšetření provádíme individuálně podle potřeby, obvykle každých 4 - 6 týdnů od počátku těhotenství až do 34. týdne, poté v intervalu 1-2 týdny až do termínu porodu, neurčí-li jinak lékař. Při každém vyšetření provádíme měření váhy a krevního tlaku, vyšetření moči. Při každé těhotenské poradně je potřeba, abyste přinesla ranní moč na orientační chemické vyšetření. Na vzorek moči doporučujeme zakoupit zkumavky určené na odběr moči v lékárně (cena 5-10 Kč/1kus). Vzorek odeberte z ranní moči po osprchování, střední proud.

Seznam vyšetření v těhotenství:

7. - 8. týden těhotenská poradna, ultrazvukové vyšetření prováděné v naší ambulanci k potvrzení těhotenství a určení jeho stáří (hradí zdravotní pojišťovna), těhotenské odběry nalačno (krevní skupina + protilátky, HIV, syfilis, žloutenka typu B, krevní obraz, glykémie nalačno).

Na odběr je potřeba přijít nalačno, večer před odběrem již nejíst po 20.00 hodině, nejíst až do odběru, pít je možné pouze vodu nebo neslazený čaj.
10. - 12. týden kombinovaný prvotrimestrální screening chromozomálních vad provádí specializované pracoviště, není hrazený zdravotní pojišťovnou (doporučujeme)
13. – 14. týden těhotenská poradna bez ultrazvukového vyšetření
14. týden registrace k porodu ve vybrané porodnici (14+0 !!!)
Vyberte si porodnici, ve které byste chtěla absolvovat porod, podívejte se na webové stránky vybrané porodnice, abyste zjistila, jakou formou se registrace provádí. Některá zařízení mají registraci elektronicky, nebo telefonicky, jiná osobně s těhotenskou průkazkou. Pokud budete mít nějaké nejasnosti ohledně provedení registrace, zavolejte do vybraného zařízení a poraďte se se zdravotnickým personálem, aby registrace byla správně provedena.
19. - 20. týden těhotenská poradna, ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu v naší ambulanci hodnotí pouze základní morfologii plodu, hradí zdravotní pojišťovna
20. – 22. týden podrobné morfologické ultrazvukové vyšetření plodu: důležité doporučené vyšetření k vyloučení mnoha závažných vrozených vývojových vad plodu, provádí specializované pracoviště, nehradí zdravotní pojišťovna
24. - 28. týdenn provedení testu na těhotenskou cukrovku – test oGTT v laboratoři
Jedná se o test, který slouží k diagnostice těhotenské cukrovky. V České republice je zaveden doporučený postup na screening těhotenské cukrovky, podle kterého by měla absolvovat tento test každá těhotná žena mezi 24+0 až 28+0. Tři dny před testem se doporučuje obvyklá strava. Večer před testem smíte jíst nejpozději ve 20 hodin, po 20. hodině již nesmíte nic jíst a pít je možné již jen neslazené nápoje (např. vodu nebo čaj). Vzhledem k tomu, že test trvá 2,5 hodiny, je třeba se do odběrové místnosti dostavit ráno v 7 hodin. Do odběrové místnosti se nemusíte předem objednávat. Odběrovou místnost laboratoře si vyberete podle seznamu, který od nás obdržíte. Po příchodu do laboratoře Vám bude nejdříve proveden první odběr krve nalačno. Poté dostanete vypít glukózový roztok. Druhý odběr krve se provádí za 1 hodinu po vypití roztoku a třetí odběr se provádí za 2 hodiny po vypití roztoku s glukózou. Během testu nesmíte jíst, můžete pít pouze vodu, pokud je to nutné. Rovněž je třeba se vyvarovat fyzické námahy. Výsledek testu bude zaslán k nám do ordinace. V případě zvýšených hodnot Vás budeme obratem informovat, při normálních hodnotách Vám bude sdělen výsledek při další návštěvě. V případě dalších dotazů nás kontaktujte.
25. - 26. týden těhotenská poradna bez ultrazvukového vyšetření, vystavení žádosti na peněžitou pomoc v mateřství
28. týden aplikace anti D imunoglobulinu u Rh negativních žen
30. - 32. týden těhotenská poradna, ultrazvukové vyšetření plodu ve 30. - 32. týdnu v naší ambulanci hradí zdravotní pojišťovna, krevní odběry
35. - 36. týden těhotenská poradna, odběr kultivace z pochvy, ultrazvukové vyšetření k vyloučení růstové restrikce plodu ve 36. týdnu (doporučené ultrazvukové vyšetření není hrazené zdravotní pojišťovnou, možno provést v naší ambulanci)
37. - 38. týden těhotenská poradna bez ultrazvukového vyšetření
39. – 40. týden těhotenská poradna bez ultrazvukového vyšetření a předání do registrující porodnice (je vhodné se objednat do registrující porodnice v den termínu porodu 40+0)

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče v těhotenství. Ultrazvuková vyšetření hradí zdravotní pojišťovna v průběhu fyziologické gravidity u ošetřujícího gynekologa pouze 3x. V případě zájmu o provedení ultrazvukového vyšetření při každé návštěvě v těhotenské poradně včetně fotografie plodu, určení pohlaví plodu a přítomnosti partnera při vyšetření, je možno požádat o nadstandartní služby v těhotenství dle aktuálně platného ceníku ordinace (viz ceník)


Přeji Vám i vašemu miminku klidný a pohodový průběh těhotenství a porodu.


MUDr. Olga Šebestová